Zakres świadczonych usług

Prawo pracy

  • Doradzamy pracownikom i pracodawcom w sprawach dotyczących stosunków pracy.
  • Pomagamy w nawiązaniu, zmianie i rozwiązaniu umów o pracę.
  • Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, regulaminy i inne wewnetrzne przepisy prawa pracy.
  • Sporządzamy pozwy, negocjujemy i reprezentujemy w sądach.
  • Oferujemy bieżącą obsługę z zakresu prawa pracy, wspomagającą działy kadr przedsiębiorców.

Postępowania sądowe

  • Reprezentujemy Klientów przed sądami w sprawach z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego. Przygotowujemy pozwy, pisma procesowe, uczestniczymy w mediacjach. Prowadzimy postępowania egzekucyjne.

Prawo cywilne

  • Sporządzamy i negocjujemy umowy o charakterze cywilnoprawnym, np. umowy cesji, umowy pożyczki, umowy o dzieło, umowy najmu.

Prawo gospodarcze

  • Sporządzamy umowy i statuty spółek, zakładamy, rejestrujemy i przekształcamy spółki prawa handlowego.
    Reprezentujemy przed Krajowym Rejestrem Sądowym.